Meist

Tere tulemast meie kodulehele!
MTÜ NordEstNõva (NEN) on ühiste huvidega perede ühendus, me väärtustame oma kodukohta, kodukandi ajalugu, esiisade-emade oskusi ning meile läheb korda oma kogukonnas toimuv.
Ja siin siis tegusad NEN-ikad:
Tegusad
Ühtususes peitub jõud!

MTÜ NEN on moodustatud „Põhjamaade Ühenduse“ eeskujul ja Norra väikelinna Risöri pereühenduse algatusel, kes olid külastamas Nõvat 2005.a sügisel.

MTÜ asutamine sai alguse 2006.a jaanuaris. Nimi NordEstNõva viitab seosele kauni karmi põhjamaaga ja väikesele paigale nimega Nõva Eestimaal.

MTÜ-l on loodud peredevahelisi sidemeid Norras, Soomes, Saksamaal.

NordEstNõva loomisel seadsime eesmärgiks koondada kohapeal läbi ühistegevuste sarnaste huvidega inimesi.  Üheks olulisemaks valdkonnaks on rahvusliku kultuuripärandi suuline kogumine ja üleskirjutamine, samuti esiemade-isade oskusi edasi anda läbi praktiliste tegevuste ning teha üheskoos meie elu huvitavamaks.
Töös lastega on loodusringi eesmärk õpetada loodusharidust ja puhast looduskeskonda säilitama koos randa koristades või matkaradu puhastades Siin on olnud väga hea koostöö RMK-ga.

Meie ettevõtmised:
#    Käsitööring „Nokitsejad“, mille juhandajaks on Helju Niinberg.

#    Näituste korraldamine
2008 käsitöönäitus “Esiemad ja kaasaeg”
2008 raamatunäitus “Vanad trükised 1840-1940”
2008 Norras elava Nõva (Vaisi külast) juurtega laevakapteni ja meremaalija näitus “Ants Lepsoni meremaalid”
2009 käsitöönäitus “Värvid kodus”

#    Eakate meelespidamine nende sünnipäevadel

#    Nõva valla talude ja külade kultuuripärandi kogumine ja kirjapanemine – toetatud on Silvi Koppelmaa kultuuripärandi kogumist ja kirjapanemist. Valla 10-st ajaloolisest külast  kogutakse materjali kõigi säilinud ja hävinud talude kohta. Lisaks pärimused Nõva ja siin tegutsenud asutuste (kool, kirik,  jne) kohta. Kogutud materjal  salvestatakse nii digitaalsel kujul kui paberkandjal. Materjali on tutvustatud külades, pensionäride kokkusaamistel, valla lehtedes Paali Silvi järjejuttudena.

#    Õpilaste loodusringiga „Perküla koolitee“ rajamine ja hooldamine, Nõva mereranna koristamine, tehtud talgupäevi looduse õpperaja võsast puhastamisel, 12 m pikkuse purde ehitamisel üle Nõva jõe.
#    Mudilaste retkeraja loomine

#    2010. a Nõva mõisa pärandkultuurirada tähistatud neljakeelsete infotahvlitega ja retked giidiga  MTÜ Peraküla Teatri näitemängu ajaks „Suvistepühad Nõva mõisas“.

#    Ürituste korraldamine:
“20 aastat mälestussammaste rajamisest” Nõva kirikuaias (2008)
“Viikingipaatide kiilurihtimispidu” (2010)
“Ruunikivi otsimine”
Ümarlaudade korraldamine

#    Viikingipaatide projekt
2010.a alustasime projektiga “Viikingipaatide ehituse traditsiooni ning muinasaja kultuuri tutvustavate ürituste algatamine Nõva vallas”, mille tulemiks on kaks 6,7-meetrist Faering-tüüpi puupaati. Selle projekti raames oleme korraldanud puupaatide ehituse temaatilisi teabepäevi – “Kiilurihtimispidu”, kuhu tuli u 150 inimest, teiseks ürituseks oli “Ruunikivi otsimine” – matk Nõva vallas teadaoleva ruunikivi juurde ja pärast toimus koosistumine ja loeng viikingite ajaloost ning paadiehituse traditsioonidest. Korraldasime turismiettevõtjatega ümarlaudu, kus arutasime paatidega koostöövõimalustest ja muinasaegsete tegevuste pakkumise vajadustest. Käesoleval aastal 2011 toimub paatide pidulik vettelaskmise tseremoonia 4.juunil. Kahe paadi ehituseks saime toetust Kodukant Läänemaa Leader-meetmest.