Meist

Tere tulemast meie kodulehele!

MTÜ NordEstNõva (NEN) on ühiste huvidega perede ühendus, me väärtustame oma kodukohta, kodukandi ajalugu, esiisade-emade oskusi ning meile läheb korda oma kogukonnas toimuv.

Ja siin siis tegusad NEN-ikad:
Tegusad
Ühtususes peitub jõud!

MTÜ NEN on moodustatud „Põhjamaade Ühenduse“ eeskujul ja Norra väikelinna Risöri pereühenduse algatusel, kes olid külastamas Nõvat 2005.a sügisel.

MTÜ asutamine sai alguse 2006.a jaanuaris. Nimi NordEstNõva viitab seosele kauni karmi põhjamaaga ja väikesele paigale nimega Nõva Eestimaal.

MTÜ-l on loodud peredevahelisi sidemeid Norras, Soomes, Saksamaal.

NordEstNõva loomisel seadsime eesmärgiks koondada kohapeal läbi ühistegevuste sarnaste huvidega inimesi.  Üheks olulisemaks valdkonnaks on rahvusliku kultuuripärandi suuline kogumine ja üleskirjutamine, samuti esiemade-isade oskusi edasi anda läbi praktiliste tegevuste ning teha üheskoos meie elu huvitavamaks.
Töös lastega on loodusringi eesmärk õpetada loodusharidust ja puhast looduskeskonda säilitama koos randa koristades või matkaradu puhastades Siin on olnud väga hea koostöö RMK-ga.

Meie ettevõtmised:
#    Käsitööring „Nokitsejad“, mille juhandajaks on Helju Niinberg.

#    Näituste korraldamine
2008 käsitöönäitus “Esiemad ja kaasaeg”. Koguti kokku vanad säilinud käsitööd, millest sai kokku mahukas näitus Nõva kooli aulas. Samas olid välja pandud  ka NordEstNõva käsitööringi tööd.


2008 raamatunäitus “Vanad trükised 1840-1940”. Aegade jooksul on kogunenud vanu trükiseid, fotosid, esemeid, mida on kogutud ja säilitatatakse  Nõva koguduse arhiivis. Koostöös on korraldatud näitusi.  Mahukam oli „Vanad trükised aastast 1840 – 1940“ kirikumajas.
2008 Norras elava Nõva (Vaisi külast) juurtega laevakapteni ja meremaalija näitus “Ants Lepsoni meremaalid”:


2009 käsitöönäitus “Värvid kodus”:

2010

#    Eakate meelespidamine nende sünnipäevadel

#    Nõva valla talude ja külade kultuuripärandi kogumine ja kirjapanemine – toetatud on Silvi Koppelmaa kultuuripärandi kogumist ja kirjapanemist. Valla 10-st ajaloolisest külast  kogutakse materjali kõigi säilinud ja hävinud talude kohta. Lisaks pärimused Nõva ja siin tegutsenud asutuste (kool, kirik,  jne) kohta. Kogutud materjal  salvestatakse nii digitaalsel kujul kui paberkandjal. Materjali on tutvustatud külades, pensionäride kokkusaamistel, valla lehtedes Paali Silvi järjejuttudena.

#    Õpilaste loodusringiga „Perküla koolitee“ rajamine ja hooldamine, Nõva mereranna koristamine, tehtud talgupäevi looduse õpperaja võsast puhastamisel, 12 m pikkuse purde ehitamisel üle Nõva jõe. Koolilaste abiga  puhastati  ajalooline Peraküla koolitee , kust külalapsed otse mõisakooli käisid ja külarahvas vanal ajal mõisa töödel.  Aastakümneid ei olnud tee kasutuses, võssakasvanud rada ja hävinenud  oli sild üle jõe. Noorteprojekti “ Maal on mõnus  „ abiga ehitati uus sild. Avamispäeval tulid ühelt poolt külarahvas, teiselt poolt Nõva koolipere. Toimus lindi pidulik läbilõikamine ja koolitee oli jälle avatud. Rada on lintide ja viitadega tähistatud, paigaldatud on infotahvlid .


#    Mudilaste retkeraja loomine

#    2010. a Nõva mõisa pärandkultuurirada tähistatud neljakeelsete infotahvlitega ja retked giidiga  MTÜ Peraküla Teatri näitemängu ajaks „Suvistepühad Nõva mõisas“.

#    Ürituste korraldamine:
“20 aastat mälestussammaste rajamisest” Nõva kirikuaias (2008)
“Viikingipaatide kiilurihtimispidu” (2010)


# Mõisarada. Mõisarajal on kaardistatud kokku üle 20 osaliselt säilinud ja hävinenud mõisaaegse hoone asukoht.Kohtadel on infotahvlid eesti, saksa ja venekeelse tekstiga. Tahvlite joonised on teinud Kuno Järve. Mõisarajal saab pärandkultuuri retkeid tellida juhendajaga või  voldiku kaasabil iseseisvalt.


“Ruunikivi otsimine”. Teadaolevalt on Veski järve idakaldalt paarkümmend aastat tagasi  leitud ruunimärkidega kivi. (Maido Limbak). Kuna kivi asukohta enam ei teatud, otsustati üheskoos ilusal suvepäeval seda otsima minna. Kivi jäi küll leidmata, aga ligikaudu 30 inimese seltskond sai nautida päeva arvatavas esimestest muinaskülade  asupaigas.
Ümarlaudade korraldamine

#    Viikingipaatide projekt
2010.a alustasime projektiga “Viikingipaatide ehituse traditsiooni ning muinasaja kultuuri tutvustavate ürituste algatamine Nõva vallas”, mille tulemiks on kaks 6,7-meetrist Faering-tüüpi puupaati. Selle projekti raames oleme korraldanud puupaatide ehituse temaatilisi teabepäevi – “Kiilurihtimispidu”, kuhu tuli u 150 inimest, teiseks ürituseks oli “Ruunikivi otsimine” – matk Nõva vallas teadaoleva ruunikivi juurde ja pärast toimus koosistumine ja loeng viikingite ajaloost ning paadiehituse traditsioonidest. Korraldasime turismiettevõtjatega ümarlaudu, kus arutasime paatidega koostöövõimalustest ja muinasaegsete tegevuste pakkumise vajadustest. Käesoleval aastal 2011 toimub paatide pidulik vettelaskmise tseremoonia 4.juunil. Kahe paadi ehituseks saime toetust Kodukant Läänemaa Leader-meetmest.

2011

#Viikingipaatide projekti (jätkumine) 2011.a jätkus Viikingipaatide projekt paatide tõrvamise talgutega ja 4. juunil paatide veeskamise peoga. Varakult oli kohal ETV võttegrupp LEADERprojektidest saatesarja üldpealkirja all „Ilus maa“ salvestamiseks. Saade oli eetris 03.09.2011. Selle päeva tegemisi kajastati nii A K- uudistes, ETV 2-es, ajalehtedes. Nõva sadamakaile oli kokku tulnud ligi 300 inimest. Lusti ja rõõmu pakkusid oma esinemisega meie lasteaialapsed , tantsurühm „Hongad“ ja mitmed esinejad väljastpoolt. Toimus paatide ristimine, millele oli eelnenud tõsine nimekonkurss. „Thule“ ja „Neyve“ tegid oma esimesed sõidud ning siis paadid uputati. Õhtut jäi lõpetama etnojämm.

#Mündi vermimine.
Seoses paatidega tuli käibele ka kohalik raha – meenemünt, millega sai lunastada endale paadisõitu. Kogu suvi oli tegemisterohke. Paadikaptenite  käe all sai proovida muinasaegset paadisõitu – aerutamist, purjetamist, tutvustati muinasaja eluolu, Neugrundi meteoriidikraatri ja bretsade lugu. Üks paatidest oli kaasatud ka Pärnu suvepealinna pidustustel ja üritusel Valgas. Kokku osales paadisõitudes ligi 500 inimest Septembris tehti viimane sõit ja paadid toodi talvekorterisse.

# 05 – 07 august 2011 – üle eestiline Maapäev
Peakorteriks oli Roosta Puhkeküla; Nõva oli töötubade paigaks ligi 120-le osalejale. 05.augustil oli kohapealseks giidiks lisaks valla töötajatele Silja Silver . 06.augusti töötubades Nõva Põhikoolis olid vastuvõtjateks Õnne Rüütel ja Virve Tauts Huvikeskuses – Margarita Erit ja Ülle Heinleht Kirikumajas – Silja Silver, Helju Niinberg, Arvo Aarniste Väliskülaliste tõlgiks Villa Nõvas oli Merike Väli.

#Laste loodusring RMK-ga koostöös käis 2011. a  koos 13 korda (a´2-2,5 tundi). Loodusringi töös osales keskmiselt 8 Nõva Põhikooli õpilast. Matkamine, töö tegemine, osalemine loodusõppe programmides.

#31.oktoobril 2011 toimus pikem väljasõit Matsalu maile Penijõel. Vaadati esitlust Matsalust, tutvuti loodusmuuseumi osaga, läbiti loodusõppe laudrada ja lõpetuseks piknik. Tagasiteel käidi läbi Lihula linnamäelt, ületati Kasari jõgi mööda vana silda. Kokku oli osalejaid väljasõidul 16. 

# Käsitööring Nokitsejad käisid koos 12 korral, a´3-4 tundi. Osalejaid kokku oli 15. Sealhulgas lapsi 6. Teemad: siidimaal (sallid, rätikud, seinapildid,, aknakaunistused) klaasi- ja portselanimaal nahatööd muu (nõelapadjad, pildiraamid, märkmikud) Isadepäeva eel valmistasid lasteaia ja noorema kooliea lapsed isadele ja sõpradele kingituseks siidimaali tehnikas kaunid lipsud. Näitus tehtud töödest oli huvikeskuses avatud juuli lõpu-augusti algusnädalal. Juhendaja. HeljuNiinberg. Välja olid pandud ka laste kunstiringi tööd. Juhendaja Margarita Erit V Mõisarajal uuendati ja täiendati osaliselt infotahvlid. (Silja Silver, Ekaterina Vlassova)

#Mudilaste retkerajal puhastati rada ja kinnitati puudele sildid puude nimedega. Kahjuks jäi suvel nende radade kasutus tagasihoidlikuks, kuna suvised laagrid kooli juures olidoma telgid püstitanud rajale ja tundsid ennast seal peremeestena.

#Peraküla kooliteed niideti suve jooksul 2 korda. Parandati silla käsipuud. Sügisel leidis rada suurt kasutust RMK lastegruppide metsandusliku programmi õpperajana (-350 kooliõpilast).

#Külast külla – tarest tarre Silvi Koppelmaa tööna on kokku pandud kaustad : Nõva osas – Tusari, Peraküla, Erita, Nõva, Rannaküla, Vaisi. Variku osas – Nõmmema, Variku, Kürema. Kogutud ja skaneeritud hulgaliselt fotomaterjali. Valmimisel on Hindaste küla kogumik. Uute kaustadena on tulemas „Persoonilood“ ja „ Nõva asutused läbi aegade“( Silvi Koppelmaale on abiks olnud Silja Silver, Sirle Soots, Kristjan Must)

# MTÜ NordEstNõva algataja ja toetaja Ants Lepsoni meremaalide näituse „Paleti ja pintsliga merel“ ning Jüri Vendla kaptenite sarjas Lepsonist valminud raamatu esitlusel Tallina meremuuseumis osales kutsutud külalisena ja esindas MTÜ-d Silja Silver.

#2011 a jooksul on NEN-i ärgitusel toimunud kooskäimised raamatukogus, valminud on oma koduleht, kust leiab infot, saab vaadata videolugusid ja pilte MTÜ tegemistest. (Anti Kreem, Peeter Jõgar, Õnne Rüütel)

2012

2017

# Aasta oli igati tegus, jätkati  loodusringiga, peeti meeles eakaid sünnipäevadel, tegutses saviring. Oli puude istutamine ja paadisõidud.

# Eriliseks võib pidada perepäeva, kus Peraküla Allikajärvel  vesirooside keskel sai aerutada viikingipaadis lõõtsamängijate ja viiuldajatega. Tallinna TV rahvalõõtsa sarjas  valmis sellest päevast Nõvat tutvustav  film „Imeline aeg“, mida sai vaadata Tallinna tv-s ja on jäänud  ka meie MTÜ-le. Registreeritud osalejaid perepäeval oli  109. 

# Suureks elamuseks oli  viiel nädalavahetusel käsitööde näitus kooli aulas „Nõva meistrid“, kus oli külastajaid  üle 220-ne. Näitusel oli hulgaliselt tõsiste meistrite töid, mis olid ka väärikalt eksponeeritud.      

# Aasta lõpul sai raamatuna valmis  I osa Silvi Koppelmaa uurimusest „Nõva pärandkultuuri kogumik“  Vaisi küla

2018

#Loodusring 
#
Eakate sünnipäevad (alates 80-nest )
#Puude istutus
#Suveüritused – näitus, monoetendus, miniloomaaed, kohvik, mõisarada
#Vaimulik laulupäev Nõval
#Teeme ära talgupäev – kuuri uksele triibud,  pargialune, kelder, infotahvlid (osalejaid 30)
#Kultuuripärand – 4 külaraamatut said trükivalmis (Silvi, Milvi, Õnne jt.)
#Mõisatahvli materjali kogumine (Margarita, Tiina, Marko jt)

MTÜ liikmed olid abiks Lääne praostkonna laulupäeva korraldamisel,  Nõva koolikogukonna ühisprojektis planeeritud tegevustes – näitused , töötoad.  Julgustamas külaliikumist ja kogukonna aktiivsust kodukandi igapäevaelu korraldamisel, looduse ja kutuuripärandi säilitamisel

2019

# 2.02 külaraamatute esitlus Perakülas ja Varikul – Hindaste, Nõmmemaa, Tusari, Peraküla. Kokku valminud 5 külaraamatut, veel 2 trükivalmis

#24.02 Vabariigi aastapäeva üritus mälestussamba juures

# 06.06 Laulupeo tule üritus kooliõuel  – lauljad ja koolipere

# 15.06 Paatide tõrvamise  talgupäev 

# Paigaldatud mõisat ja kooli tutvustav infotahvel 

#Juuli Üldlaulupidu Tallinnas – osalesid mitmed ühenduse liikmed

# Möödus 30 aastat mälestussammaste avamisest ja viimasest kodukandipäevast. Kirikukalmistul mälestusteenistus ja pärgade panek . Rongkäik kooli õuel, kus avati mõisatahvel. Nõva koori kontsert kooli aulas.  Näitus – 100 aastat Nõval (asutused läbi aegade) kohvituba, lõunasöök, loterii, avatud külad.  Põlluotsa talumuuseum, külastuskeskus. Ansambel „Parvepoisid kontsert simmaniplatsil, paadisõit Allikajärvel,kus tutvustati paiga ajalugu, lisaks matkad järve poolsaarele. Kinoõhtu Rannaküla võrgukuuris. Ürituse korraldamisel oli kaasatud üle 50 inimese, osalejaid üle 200.

   # 9-14.09     Kultuuripärandi õppereis Rootsi, varasemad koolitused Lihulas ja Altmõisas.

    # 09.11    Laternamatk Lepaaugul.

2020

  # Esitleti uusi külaraamatuid – Erita ja Kürema. Külalisena oli kohal astroloog Taimi Uuesoo.

Külaraamatud

 

  # Seekordsed Kultuuripärandi päevad 1-9. augustil tutvustasid Nõva kanti. Külastati Vaisi küla, Nõmmemaad, Varikut, Eritat ja Peraküla. Igas paigas olid ka lugude jutustajad, kes oma küla ja selle ümbrusega tuttavad. Avatud olid näitus ja kohvituba Nõva mõisahoones.

2021

# 01.10 oli Nõva koolimajas tore kohtumine Nõva looduse teemalise filmi ning selle autori, Aare Baumeriga. Lisaks oli võimalus kohapeal soetada külaraamatuid või anda väike panus pärandkultuuri kogumiku “Nõva küla” trükkimiseks.